Over Stichting ‘Leven voor Leven’

Stichting ‘Leven voor Leven’ is ontstaan door een uitwisseling tussen zangkoor Braila uit Roemenië en Animato. Begonnen op kleine schaal en na een reorganisatie in 1999  is de Stichting een begrip in Roemenië op het gebied van humanitaire hulp.

Humanitaire hulp wordt door de stichting aangeboden in de vorm van goederen. Onder andere medische hulp goederen of goederen voor scholen. Om de transporten te bekostigen heeft Stichting ‘Leven voor Leven’ sinds 2010 een kringloop winkel opgericht. Zo her gebruiken we goederen niet alleen in Roemenië, maar ook in Nederland. De opbrengsten van de winkel helpen ons dan ook helpen!

De doelstelling van Stichting ‘Leven voor Leven’

Stichting Leven voor Leven zamelt geld en goederen in voor (kinder) ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en ouderenverzorgingshuizen in Roemenië. Twee maal per jaar gaat een transport van telkens twee opleggers hulpgoederen uit Deurne naar Roemenië, die daar worden overhandigd aan onze zusterstichting “VITA pro VITA”. Deze stichting zorgt voor het goed verspreiden van de hulpmiddelen en legt altijd verantwoording af aan de stichting Leven voor Leven.

De inzameling en verzending van hulpgoederen wordt verzorgd door louter vrijwilligers, die met name uitkijken naar baby, kinder- en volwassen kleding, schoeisel, incontinentiematerialen, hulpmiddelen als rollators, rolstoelen, krukken en dergelijke, medische apparatuur, grootkeuken apparatuur, zeep ect.

humanitair-transport-levenvoorleven2